pk10彩票平台网址

二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 |

pk10彩票平台网址 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

pk10彩票平台网址 > 史部 > 正史 >

《明史》

·(清)张廷玉
卷一 本纪第一
卷二 本纪第二
卷三 本纪第三
卷四 本纪第四
卷五 本纪第五
卷六 本纪第六
卷七 本纪第七
卷八 本纪第八
卷九 本纪第九
卷十 本纪第十
卷十一 本纪第十一
卷十二 本纪第十二
卷十三 本纪第十三
卷十四 本纪第十四
卷十五 本纪第十五
卷十六 本纪第十六
卷十七 本纪第十七
卷十八 本纪第十八
卷十九 本纪第十九
卷二十 本纪第二十
卷二十一 本纪第二十一
卷二十二 本纪第二十二
卷二十三 本纪第二十三
卷二十四 本纪第二十四
卷二十五 志第一
卷二十六 志第二
卷二十七 志第三
卷二十八 志第四
卷二十九 志第五
卷三十 志第六
卷三十一 志第七
卷三十二 志第八
卷三十三 志第九
卷三十四 志第十
卷三十五 志第十一
卷三十六 志第十二
卷三十七 志第十三
卷三十八 志第十四
卷三十九 志第十五
卷四十 志第十六
卷四十一 志第十七
卷四十二 志第十八
卷四十三 志第十九
卷四十四 志第二十
卷四十五 志第二十一
卷四十六 志第二十二
卷四十七 志第二十三
卷四十八 志第二十四
卷四十九 志第二十五
卷五十 志第二十六
卷五十一 志第二十七
卷五十二 志第二十八
卷五十三 志第二十九
卷五十四 志第三十
卷五十五 志第三十一
卷五十六 志第三十二
卷五十七 志第三十三
卷五十八 志第三十四
卷五十九 志第三十五
卷六十 志第三十六
卷六十一 志第三十七
卷六十二 志第三十八
卷六十三 志第三十九
卷六十四 志第四十
卷六十五 志第四十一
卷六十六 志第四十二
卷六十七 志第四十三
卷六十八 志第四十四
卷六十九 志第四十五
卷七十 志第四十六
卷七十一 志第四十七
卷七十二 志第四十八
卷七十三 志第四十九
卷七十四 志第五十
卷七十五 志第五十一
卷七十六 志第五十二
卷七十七 志第五十三
卷七十八 志第五十四
卷七十九 志第五十五
卷八十 志第五十六
卷八十一 志第五十七
卷八十二 志第五十八
卷八十三 志第五十九
卷八十四 志第六十
卷八十五 志第六十一
卷八十六 志第六十二
卷八十七 志第六十三
卷八十八 志第六十四
卷八十九 志第六十五
卷九十 志第六十六
卷九十一 志第六十七
卷九十二 志第六十八
卷九十三 志第六十九
卷九十四 志第七十
卷九十五 志第七十一
卷九十六 志第七十二
卷九十七 志第七十三
卷九十八 志第七十四
卷九十九 志第七十五
卷一百 表第一
卷一百一 表第二
卷一百二 表第三
卷一百三 表第四
卷一百四 表第五
卷一百五 表第六
卷一百六 表第七
卷一百七 表第八
卷一百八 表第九
卷一百九 表第十
卷一百十 表第十一
卷一百十一 表第十二
卷一百十二 表第十三
卷一百十三 列传第一
卷一百十四 列传第二
卷一百十五 列传第三
卷一百十六 列传第四
卷一百十七 列传第五
卷一百十八 列传第六
卷一百十九 列传第七
卷一百二十 列传第八
卷一百二十一 列传第九
卷一百二十二 列传第十
卷一百二十三 列传第十一
卷一百二十四 列传第十二
卷一百二十五 列传第十三
卷一百二十六 列传第十四
卷一百二十七 列传第十五
卷一百二十八 列传第十六
卷一百二十九 列传第十七
卷一百三十 列传第十八
卷一百三十一 列传第十九
卷一百三十二 列传第二十
卷一百三十三 列传第二十一
卷一百三十四 列传第二十二
卷一百三十五 列传第二十三
卷一百三十六 列传第二十四
卷一百三十七 列传第二十五
卷一百三十八 列传第二十六
卷一百三十九 列传第二十七
卷一百四十 列传第二十八
卷一百四十一 列传第二十九
卷一百四十二 列传第三十
卷一百四十三 列传第三十一
卷一百四十四 列传第三十二
卷一百四十五 列传第三十三
卷一百四十六 列传第三十四
卷一百四十七 列传第三十五
卷一百四十八 列传第三十六
卷一百四十九 列传第三十七
卷一百五十 列传第三十八
卷一百五十一 列传第三十九
卷一百五十二 列传第四十
卷一百五十三 列传第四十一
卷一百五十四 列传第四十二
卷一百五十五 列传第四十三
卷一百五十六 列传第四十四
卷一百五十七 列传第四十五
卷一百五十八 列传第四十六
卷一百五十九 列传第四十七
卷一百六十 列传第四十八
卷一百六十一 列传第四十九
卷一百六十二 列传第五十
卷一百六十三 列传第五十一
卷一百六十四 列传第五十二
卷一百六十五 列传第五十三
卷一百六十六 列传第五十四
卷一百六十七 列传第五十五
卷一百六十八 列传第五十六
卷一百六十九 列传第五十七
卷一百七十 列传第五十八
卷一百七十一 列传第五十九
卷一百七十二 列传第六十
卷一百七十三 列传第六十一
卷一百七十四 列传第六十二
卷一百七十五 列传第六十三
卷一百七十六 列传第六十四
卷一百七十七 列传第六十五
卷一百七十八 列传第六十六
卷一百七十九 列传第六十七
卷一百八十 列传第六十八
卷一百八十一 列传第六十九
卷一百八十二 列传第七十
卷一百八十三 列传第七十一
卷一百八十四 列传第七十二
卷一百八十五 列传第七十三
卷一百八十六 列传第七十四
卷一百八十七 列传第七十五
卷一百八十八 列传第七十六
卷一百八十九 列传第七十七
卷一百九十 列传第七十八
卷一百九十一 列传第七十九
卷一百九十二 列传第八十
卷一百九十三 列传第八十一
卷一百九十四 列传第八十二
卷一百九十五 列传第八十三
卷一百九十六 列传第八十四
卷一百九十七 列传第八十五
卷一百九十八 列传第八十六
卷一百九十九 列传第八十七
卷二百 列传第八十八
卷二百一 列传第八十九
卷二百二 列传第九十
卷二百三 列传第九十一
卷二百四 列传第九十二
卷二百五 列传第九十三
卷二百六 列传第九十四
卷二百七 列传第九十五
卷二百八 列传第九十六
卷二百九 列传第九十七
卷二百十 列传第九十八
卷二百十一 列传第九十九
卷二百十二 列传第一百
卷二百十三 列传第一百一
卷二百十四 列传第一百二
卷二百十五 列传第一百三
卷二百十六 列传第一百四
卷二百十七 列传第一百五
卷二百十八 列传第一百六
卷二百十九 列传第一百七
卷二百二十 列传第一百八
卷二百二十一 列传第一百九
卷二百二十二 列传第一百十
卷二百二十三 列传第一百十一
卷二百二十四 列传第一百十二
卷二百二十五 列传第一百十三
卷二百二十六 列传第一百十四
卷二百二十七 列传第一百十五
卷二百二十八 列传第一百十六
卷二百二十九 列传第一百十七
卷二百三十 列传第一百十八
卷二百三十一 列传第一百十九
卷二百三十二 列传第一百二十
卷二百三十三 列传第一百二十一
卷二百三十四 列传第一百二十二
卷二百三十五 列传第一百二十三
卷二百三十六 列传第一百二十四
卷二百三十七 列传第一百二十五
卷二百三十八 列传一百二十六
卷二百三十九 列传第一百二十七
卷二百四十 列传第一百二十八
卷二百四十一 列传第一百二十九
卷二百四十二 列传第一百三十
卷二百四十三 列传第一百三十一
卷二百四十四 列传第一百三十二
卷二百四十五 列传第一百三十三
卷二百四十六 列传第一百三十四
卷二百四十七 列传第一百三十五
卷二百四十八 列传第一百三十六
卷二百四十九 列传第一百三十七
卷二百五十 列传第一百三十八
卷二百五十一 列传第一百三十九
卷二百五十二 列传第一百四十
卷二百五十三 列传第一百四十一
卷二百五十四 列传第一百四十二
卷二百五十五 列传第一百四十三
卷二百五十六 列传第一百四十四
卷二百五十七 列传第一百四十五
卷二百五十八 列传第一百四十六
卷二百五十九 列传第一百四十七
卷二百六十 列传第一百四十八
卷二百六十一 列传一百四十九
卷二百六十二 列传第一百五十
卷二百六十三 列传第一百五十一
卷二百六十四 列传第一百五十二
卷二百六十五 列传第一百五十三
卷二百六十六 列传第一百五十四
卷二百六十七 列传第一百五十五
卷二百六十八 列传第一百五十六
卷二百六十九 列传第一百五十七
卷二百七十 列传第一百五十八
卷二百七十一 列传第一百五十九
卷二百七十二 列传第一百六十
卷二百七十三 列传第一百六十一
卷二百七十四 列传第一百六十二
卷二百七十五 列传第一百六十三
卷二百七十六 列传第一百六十四
卷二百七十七 列传第一百六十五
卷二百七十八 列传第一百六十六
卷二百七十九 列传第一百六十七
卷二百八十 列传第一百六十八
卷二百八十一 列传第一百六十九
卷二百八十二 列传第一百七十
卷二百八十三 列传第一百七十一
卷二百八十四 列传第一百七十二
卷二百八十五 列传第一百七十三
卷二百八十六 列传第一百七十四
卷二百八十七 列传第一百七十五
卷二百八十八 列传第一百七十六
卷二百八十九 列传第一百七十七
卷二百九十 列传第一百七十八
卷二百九十一 列传第一百七十九
卷二百九十二 列传第一百八十
卷二百九十三 列传第一百八十一
卷二百九十四 列传第一百八十二
卷二百九十五 列传第一百八十三
卷二百九十六 列传第一百八十四
卷二百九十七 列传第一百八十五
卷二百九十八 列传第一百八十六
卷二百九十九 列传第一百八十七
卷三百 列传第一百八十八
卷三百一 列传第一百八十九
卷三百二 列传第一百九十
卷三百三 列传第一百九十一
卷三百四 列传第一百九十二
卷三百五 列传第一百九十三
卷三百六 列传第一百九十四
卷三百七 列传第一百九十五
卷三百八 列传第一百九十六
卷三百九 列传第一百九十七
卷三百十 列传第一百九十八
卷三百十一 列传第一百九十九
卷三百十二 列传第二百
卷三百十三 列传第二百一
卷三百十四 列传第二百二
卷三百十五 列传第二百三
卷三百十六 列传第二百四
卷三百十七 列传第二百五
卷三百十八 列传第二百六
卷三百十九 列传第二百七
卷三百二十 列传第二百八
卷三百二十一 列传第二百九
卷三百二十二 列传第二百十
卷三百二十三 列传第二百十一
卷三百二十四 列传第二百十二
卷三百二十五 列传第二百十三
卷三百二十六 列传第二百十四
卷三百二十七 列传第二百十五
卷三百二十八 列传第二百十六
卷三百二十九 列传第二百十七
卷三百三十 列传第二百十八
卷三百三十一 列传第二百十七
卷三百三十二 列传第二百二十
附录 张廷玉上明史表


第一樓叢書三十卷曲園雜纂五十卷 秋室集十卷 震川先生集三十卷别集十卷附錄一卷補編一卷 貽硯堂詩集二卷 心傳韻語五卷 周易大全纂十二卷 歷代地理志韻編今釋二十卷皇朝輿地韻編二卷 史目表二卷 周易本義十二卷 學生復習用算學揭要一卷 [浙江紹興]會稽東浦前村杜氏家譜十二卷首一卷 江蘇海運全案十二卷 通雅齋叢稿八卷 黔書二卷 冷廬雜識八卷 [道光]太平縣志十六卷首一卷 研經堂詩稿一卷 藤花亭十七種 高塘龍眠集七卷 漸西村舍彙刊(漸西村舍叢刻)四十四種 左傳便讀六卷 習學記言序目五十卷 吳吳山三婦合評牡丹亭還魂記二卷 華延年室題跋二卷殘明大統厯一卷殘明宰輔年表一卷 測海集六卷 四聖心源十卷 [乾隆]興化府莆田縣志三十六卷首一卷 清暉贈言十卷清暉閣贈貽尺牘二卷 皇朝經世文編一百二十卷姓名總目二卷 經德堂集 朱文端公藏書十三種 四書釋地一卷續一卷又續一卷三續一卷 胡文忠公遺集八十六卷 法部會奏檢察廳調度司法警察章程 無量壽經二卷 北行日記一卷 宋王忠文公文集五十卷目錄四卷 四書集註二十一卷 欽定古今儲貳金鑑六卷 蠒菴碎筑集四卷 居易録三十四卷 歷代帝王紀年考一卷 御纂七經 論語後案二十卷 [道光]武強縣志重修十二卷 宮閨小名錄五卷 虛白齋存藳十三卷 大觀亭志六卷首一卷末一卷 刪刻林阜間集一卷 册府元龜獨制三十卷 列女傳二卷 甕芳錄不分卷 十三經札記二十二卷附十六卷 西清續鑑二十卷 浙西六家詞七種十九卷 故唐律疏議三十卷附律音義一卷洗冤集錄五卷 滄溟先生集三十卷附錄一卷 四書集註十九卷 重訂唐詩別裁集二十卷 春秋經傳類聯不分卷 御製詩初集四十四卷 王疇五增訂真稿不分卷 綠影草不分卷 古華詩集二卷 松溪集一卷 海珊詩鈔十一卷補遺兩卷明史雑詠四卷 留硯堂集 太古菴集二卷 偶然草詩集五卷 潛菴先生遺稿五卷 李中溪先生史記題評鈔一卷 香樹齋詩集十八卷 午亭文編五十卷 敬業堂詩集五十卷 三魚堂文集十二卷 綿津山人詩集三十一卷 玅香國草一卷 上已野集詩 滇海集一卷 金沙集詩草不分卷 居易草堂詩文集三卷 遊滇詩曆二卷 海粟集六卷 帶經堂集九十二卷 晚舂堂詩八卷 馮少墟集二十二卷 南來堂詩集四卷 明陽山房遺詩 快雪堂集六十四卷 焦氏澹園續集二十七卷 北征集一卷 雞足山悉檀寺本無禪師風響集四卷 初知稿 增訂百咏梅詩不分卷 中谿傳稿不分卷 朱文懿公文集十二卷 補注李滄溟先生文選四卷 震川先生集三十卷 大復集三十七卷 空同先生集六十三卷 石淙詩抄十五卷 陽明先生文集二十四卷 陽明先生文錄二十四卷 弘山先生文集十二卷 陽明先生文錄二十八卷 高皇帝禦制文集二十卷 滇雲歴年傳 歷代畫史彙傳 紫柏老人集 十萬卷樓叢書 鐵瓶詩鈔 絡緯吟 琴隱園詩集 樂餘靜廉詩集 悔過齋續集 巢溪詩草 懺花盦詩鈔 靈素堂駢體文 屺雲樓集 白華山人詩集 楚中文筆 聽松濤館詩鈔 養餘齋初集 俟盦賸稿 友竹草堂文集 息柯雜箸 小學集解 韻經 詩韻歌訣初步 宜稼堂叢書 湖海樓叢書 古峯詩草 蒿菴遺集 蟲鳥吟 商山賸稾 晚學齋文集 金陵朱氏家集 清愁集 心盦詞存 約園詞 竹簾館詞 玉屑詞 納蘭詞 種水詞 紫荃山館詩餘偶存 香雪巢詩鈔 慎盦詩鈔 窺一軒儗蘇和陶詩存 杜詩百篇 雙雲堂傳集四種 檆湖十子詩鈔 楚庭耆舊遺詩前集 所至錄 八旗文經 晉齋詩存 滇詩拾遺 百歲全書輯珠集 二十四詩品淺解 王文簡公七古平仄論 勸善金科 皇朝祭器樂舞錄 廿一史四譜 九朝東華錄 武林掌故叢編 馮少墟集 通志堂經解 藝海珠塵二百〇五種 蘇文忠詩合註 燕京歲時記 河套圖考 二曲集錄要 元詩選初集一百種 貫華堂選批唐才子詩甲集 畿輔叢書已刻書目 壬子文瀾閣所存書目 四庫書目略 濾月軒詩集 於越先賢像傳贊 岳忠武王集 淳化祕閣法帖考正
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号
pk10计划网 pk10彩票平台网址 pk10开奖记录 pk10官方 pk10计划人工在线计划 document.write ('');