pk10彩票平台网址

二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 |

pk10彩票平台网址 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

倚柱


 1.  靠在柱子上。
  ●《战国策•燕策三》:「轲(荆轲)自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂。」
  ●南朝宋刘义庆《世说新语•雅量》:「夏侯太初尝倚柱作书。」

 2.  据《战国策•齐策四》载,齐人冯谖客于孟尝君,左右贱之,食以草具。
  ●冯谖倚柱弹其剑而歌曰:「长铗归来乎!食无鱼。」
  ●孟尝君命左右食之。有顷,冯谖复歌曰:「长铗归来乎!出无车。」
  ●孟尝君命左右为之驾。后有顷,冯谖又歌曰:「长铗归来乎!无以为家。」
  ●孟尝君乃使人给其老母食用,无使乏。于是冯谖不复歌。 后因以「倚柱」谓辞家求宦,不能侍亲于膝下。   ●宋刘克庄《贺新郎·实之用前韵为老者寿戏答》词:「老去聊攀莱子例,倒着斑衣戏舞。记田舍、火鑪头语。肘后黄金腰下印,有高堂、未敢将身许。且扇枕,莫倚柱。」

 3.  倚靠的柱子。多比喻支持者。
  ●郁达夫《过去》:「老二像一只雄鸡,有什么可笑的事情发生的时候,总要我做她的倚柱,扑上身来笑个痛快。」



扫描版:「倚柱」在《汉语大词典》第1459页 第1卷 1459,查看影印扫描版


倚柱


 1.    
靠在柱子上。
  戰國策•燕策三》:「荊軻)自知事不就,倚柱而笑,箕踞以罵。」
  南朝··劉義慶世說新語•雅量》:「夏侯太初嘗倚柱作書。」
 
 2.    
據《戰國策•齊策四》載,馮諼客於孟嘗君,左右賤之,食以草具。
  馮諼倚柱彈其劍而歌曰:「長鋏歸來乎!食無魚。」
  孟嘗君命左右食之。有頃,馮諼復歌曰:「長鋏歸來乎!出無車。」
  孟嘗君命左右為之駕。後有頃,馮諼又歌曰:「長鋏歸來乎!無以為家。」
  孟嘗君乃使人給其老母食用,無使乏。於是馮諼不復歌。後因以「倚柱」謂辭家求宦,不能侍親於膝下。
  ·劉克莊《賀新郎•實之用前韻為老者壽戲答》詞:「老去聊攀萊子例,倒著斑衣戲舞。記田舍、火鑪頭語。肘後黃金腰下印,有高堂、未敢將身許。且扇枕,莫倚柱。」
 
 3.    
倚靠的柱子。多比喻支持者。
  郁達夫《過去》:「老二像一隻雄雞,有什麼可笑的事情發生的時候,總要我做她的倚柱,撲上身來笑個痛快。」


「倚柱」开头的词语:

倚柱

御定淵鑑類函·卷二百八十二~卷二百八十三 御定淵鑑類函·卷二百八十四~卷二百八十五 御定淵鑑類函·卷二百八十六~卷二百八十七 御定淵鑑類函·卷二百八十八~卷二百八十九 御定淵鑑類函·卷二百九十~卷二百九十一 御定淵鑑類函·卷二百九十二~卷二百九十三 御定淵鑑類函·卷二百九十四~卷二百九十六 御定淵鑑類函·卷二百九十七~卷二百九十八 御定淵鑑類函·卷二百九十九~卷三百 御定淵鑑類函·卷三百一~卷三百二 御定淵鑑類函·卷三百三 御定淵鑑類函·卷三百四~卷三百五 御定淵鑑類函·卷三百六 御定淵鑑類函·卷三百七 御定淵鑑類函·卷三百八 御定淵鑑類函·卷三百九~卷三百十 御定淵鑑類函·卷三百十一 御定淵鑑類函·卷三百十二 御定淵鑑類函·卷三百十三~卷三百十四 御定淵鑑類函·卷三百十五~卷三百十六 御定淵鑑類函·卷三百十七 御定淵鑑類函·卷三百十八 御定淵鑑類函·卷三百十九~卷三百二十 御定淵鑑類函·卷三百二十一~卷三百二十二 御定淵鑑類函·卷三百二十三~卷三百二十四 御定淵鑑類函·卷三百二十五~卷三百二十六 御定淵鑑類函·卷三百二十七~卷三百二十八 御定淵鑑類函·卷三百二十九~卷三百三十 御定淵鑑類函·卷三百三十一 御定淵鑑類函·卷三百三十二~卷三百三十三 御定淵鑑類函·卷三百三十四~卷三百三十五 御定淵鑑類函·卷三百三十六~卷三百三十七 御定淵鑑類函·卷三百三十八~卷三百三十九 御定淵鑑類函·卷三百四十~卷三百四十一 御定淵鑑類函·卷三百四十二~卷三百四十三 御定淵鑑類函·卷三百四十四~卷三百四十五 御定淵鑑類函·卷三百四十六~卷三百四十七 御定淵鑑類函·卷三百四十八~卷三百四十九 御定淵鑑類函·卷三百五十 御定淵鑑類函·卷三百五十一~卷五十二 御定淵鑑類函·卷三百五十三~卷五十四 御定淵鑑類函·卷三百五十五~卷五十六 御定淵鑑類函·卷三百五十七~卷五十八 御定淵鑑類函·卷三百五十九~卷六十 御定淵鑑類函·卷三百六十一~卷六十二 御定淵鑑類函·卷三百六十三~卷六十四 御定淵鑑類函·卷三百六十五~卷六十六 御定淵鑑類函·卷三百六十七 御定淵鑑類函·卷三百六十八 御定淵鑑類函·卷三百六十九~卷三百七十 御定淵鑑類函·卷三百七十一~卷三百七十二 御定淵鑑類函·卷三百七十三~卷三百七十四 御定淵鑑類函·卷三百七十五~卷三百七十六 御定淵鑑類函·卷三百七十七~卷三百七十八 御定淵鑑類函·卷三百七十九~卷三百八十 御定淵鑑類函·卷三百八十一~卷三百八十二 御定淵鑑類函·卷三百八十三~卷三百八十四 御定淵鑑類函·卷三百八十五~卷三百八十六 御定淵鑑類函·卷三百八十七 御定淵鑑類函·卷三百八十八~卷三百八十九 文宗恭順大王實錄_十三卷_F02.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F01.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F02.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F01.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F02.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F01.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F02.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F01.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F02.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F01.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F02.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F01.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F02.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F01.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F02.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F01.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F02.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F01.pdf 世祖惠莊大王實錄_四十九卷_F02.pdf 睿宗襄悼大王實錄_八卷_F01.pdf 睿宗襄悼大王實錄_八卷_F02.pdf 睿宗襄悼大王實錄_八卷_F01.pdf 睿宗襄悼大王實錄_八卷_F02.pdf 睿宗襄悼大王實錄_八卷_F01.pdf 睿宗襄悼大王實錄_八卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F03.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F01.pdf 成宗康靖大王實錄_二百九十七卷_F02.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F01.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F02.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F01.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F02.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F01.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F02.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F01.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F02.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F01.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F02.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F01.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F02.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F01.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F02.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F01.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F02.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F01.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F02.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F01.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F02.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F01.pdf 中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄_一百五卷_F02.pdf
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号
pk10计划网 pk10彩票平台网址 pk10开奖记录 pk10官方 pk10计划人工在线计划 document.write ('');