pk10彩票平台网址

二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 |

pk10彩票平台网址 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

前溲


小便。

  ●清唐甄《潜书•辨儒》:「丹溪者,昔之良医也。治不得前溲者,助其阴,饵以黄檗、知母,乌知其用桂三分也。」扫描版:「前溲」在《汉语大词典》第1877页 第2卷 133,查看影印扫描版


前溲

小便。
  ·唐甄潛書•辨儒》:「丹溪者,昔之良醫也。治不得前溲者,助其陰,餌以黃檗、知母,烏知其用桂三分也。」


「前溲」开头的词语:

前溲

浮溪遺集十五卷附錄一卷 火龍經全集 pk10彩票平台网址東坡先生物類相感志十八卷 四禮翼八卷 千金方摘抄 齋僧寶卷不分卷 萬靑閣集一卷 新鐫翰林考正歷朝故事統宗十卷 [江蘇宜興]西察院吳氏宗譜六卷 雪林删餘一卷 [江蘇太倉]胡氏世系錄二卷 新刊批釋舉業切要古今文則五卷 陳克齋先生集五卷 大方廣佛華嚴經不思議佛境界經[分]一卷 刪注脈訣規正二卷 金七十論三卷 西軒效唐集錄十二卷補遺一卷 續皇甫理山集一卷 思適齋集十八卷 申鑒五卷 攷證一卷 古代棋經二卷 文錄續編六卷 慎言篇十三卷 易通釋不分卷 燈謎源流攷一卷 西京雜記 蕩蕩和風一枝 齊東絕倒一卷 觀海堂書目不分卷 史抽詩一卷 學一齋算學問答一卷 鍍金四卷 列子八卷 名臣碑傳琬琰之集一百七卷 重續千字文二卷 北林小集一卷 禪要訶欲經一卷 巧搭脫穎集不分卷 然燈記聞一卷 明心圖官話一卷 楚橋印稿一卷 程朱闕里志八卷 使西紀程一卷 經驗百病内外方 篇目考一卷附錄一卷 [宣統]江蘇通志□卷 廣州都統任内漢奏摺册一卷(道光十八年至二十年)廣州將軍任内漢奏摺底册一卷(道光二十三年) pk10彩票平台网址郎潛紀聞十四卷郎潛二筆十六卷郎潛三筆十二卷 遼史一百十六卷 宣統元年己酉科江蘇選拔貢卷一卷 執中蘊義四卷 [湖南安鄉]潘氏族譜不分卷 金石韻府五卷 甘澤謠 三訂四書辨疑 鶴谿文稿四卷 忠義臣民不分卷 木厓續集二十四卷末四卷 雜說 昏说 一卷 (清)夏之蓉撰 遏淫说 一卷 演剧 一卷 (清)邱嘉穗撰 惜物命文 一卷 灶前戒忌说 一卷 惜五谷文 一卷 酒人赋 一卷 (清)蒲松龄撰 家礼考 一卷 (□)王懋[立(宏-宀)]撰 戒讼说 一卷 非相篇 一卷 (□)荀况撰 答庄滋圃中丞论推命书 一卷 (清)袁枚撰 涉猎医书误伤人论 一卷 (清)徐大椿撰 病家论 一卷 (清)徐大椿撰 劝葬说 一卷 阳宅 一卷 (清)袁枚撰 选择 一卷 (清)姚鼐撰 术数 一卷 (清)袁枚撰 赋役议 一卷 (清)任源祥撰 水利 一卷 (□)尤珍撰 漕运议 一卷 (清)王芑孙撰 河防 一卷 (□)程含章撰 选举 一卷 (清)蒋伊撰 盐课 一卷 (□)孙玉庭撰 理财疏 一卷 (清)柴潮生撰 荒政 一卷 (清)陶澍撰 赦论 一卷 (□)汪价撰 道学 一卷 (宋)周密撰 道教 一卷 (□)罗大经撰 谏宪宗服金丹疏 一卷 (唐)裴[磷(石→氵)]撰 pk10彩票平台网址城隍考 一卷 (清)秦蕙田撰 仙人篇 一卷 (清)洪亮吉撰 pk10彩票平台网址鬼神篇 一卷 (清)洪亮吉撰 后汉书西域传论赞 一卷 (宋)范晔撰 贬萧[王禹]手诏 一卷 (唐)唐太宗李世民撰 请废佛法表 一卷 (唐)傅奕撰 请除释教疏 一卷 (唐)傅奕撰 论佛骨表 一卷 (唐)韩愈撰 原道 一卷 (唐)韩愈撰 与孟尚书书 一卷 (唐)韩愈撰 pk10彩票平台网址大毁佛寺诏 一卷 (后周)周世宗撰 唐书李蔚传赞 一卷 (宋)宋祁撰 感应篇 一卷 觉世经 一卷 阴骘文 一卷 心经 一卷 高王观世音经 一卷 pk10彩票平台网址蒙古象教志序 一卷 (清)龚巩祚撰 天方教考 一卷 (清)魏源撰 天主教论 一卷 (清)俞正燮撰 鸦片说 一卷 (清)陈文述撰 过癞说 一卷 (清)陈文述撰 邪教疏 一卷 (清)洪亮吉撰 扶鸾 一卷 (清)钱大昕撰 pk10彩票平台网址尚书[旋(方→王)]机钤 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 尚书考灵曜 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 尚书邢德放 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 尚书帝命验 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 pk10彩票平台网址尚书纬 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 诗汛历枢 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 刘洪乾象术 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 犍为文学尔雅注 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 孙过庭书谱跋 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]撰 赵文敏公书国策墨迹跋 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]撰 pk10彩票平台网址鲜於扬州诗墨迹二跋 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]撰 颜鲁公大麻姑坛记跋 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]撰 快雪堂乐毅论跋 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]撰 红都胜境记 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]撰 拟修平山楼灵塔记 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]撰 宋季昭忠祠记 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]撰 河图帝览嬉 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 河图始开图 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 河图稽耀钩 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 河图稽命征 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 河图禄运法 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 pk10彩票平台网址河图括地象 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 龙鱼河图 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 河图玉板 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 河图挺佐辅 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 河图握矩记 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 河图圣洽符 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 河图 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 pk10彩票平台网址河图纬 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 雒书摘六辟 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 雒书甄曜度 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 雒书 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 pk10彩票平台网址遁甲开山图 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 雒书灵准听 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 尚书运期授 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 pk10彩票平台网址诗推度灾 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 诗含神雾 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 pk10彩票平台网址诗纬 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 春秋命历序 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 春秋内事 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 论语摘辅象 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 论语摘衰圣 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 论语比考谶 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 pk10彩票平台网址论语撰考谶 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 孝经内记图 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 孝经雌雄图 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 孝经纬 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 春秋 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 春秋运斗枢 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 礼含文嘉 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 礼斗威仪 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 礼稽命征 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 孝经钩命决 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 乐动声仪 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 春秋元命苞 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 子史钩沈 华峤后汉书注 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 司马彪九州春秋 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 司马彪战略 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 谯周古史考 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 余知古渚宫旧事 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 晋太康三年地记 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 王粲英雄记 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 叔孙通汉礼器制度 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 pk10彩票平台网址王隆汉官解诂 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 应劭汉官仪 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑 丁孚汉仪 一卷 (清)黄[爽(爻→百)]辑
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号